Care sunt drepturile mele privind datele cu caracter personal?

Regulamentul GDPR acorda mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale, in felul urmator:

- Dreptul la informare si de acces la datele tale, pentru a afla ce date sunt stocate;

- Dreptul la rectificare, orice utilizator are posibilitatea de completare a datelor cu caracter personal daca acestea sunt incomplete sau inexacte;

- Dreptul la stergerea datelor, orice utilizator isi poate retrage in orice moment consimtamantul privind prelucrarea datelor personale;

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii, orice cetatean poate solicita si obtine restrictionarea prelucrarii datelor;

- Dreptul la portabilitatea datelor, orice utilizator poate solicita datele cu caracter personal sa fie returnate sau sa fie transmise la o alta companie ale carei servicii ai dori sa le utilizezi;

- Dreptul la opozitie, orice utilizator se poate opune prelucrarii datelor cu caracter personal, in scopul comercial sau al marketingului direct;

- Dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului dat pentru incetarea prelucrarii datelor, bazat pe consimtamantul persoanei;

- Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca regulamentul GDPR.